Doughnut Economics -'The do's and doughnuts of economic growth'

Doughnut Economics -'The do's and doughnuts of economic growth'

Doughnut Economics - 'The do's and doughnuts of economic growth'

Een nieuwe tijd vraagt om nieuwe economische ideeën. Een van de voorbeelden is het gedachtegoed 'Doughnut Economics' van Kate Raworth. Haar donut-visualisatie en nieuwe kijk op 'groeiende economie' spreekt wereldwijd honderdduizenden mensen aan. Heel belangrijk: ook voor niet-economen is haar visie goed te begrijpen.

De donut verbeeldt wereld, natuur, mensen en basisvoorzieningen in één krachtig beeld. In het gat middenin de donut bevinden zich basisvoorzieningen waar iedereen toegang toe zou moeten hebben, zoals onderwijs en werkgelegenheid. De buitenste cirkel verbeeldt de grenzen die onze planeet aan de groei stelt. Binnen de donut kan de economie veilig groeien of krimpen.

Raworth's TED-talk en haar boek Doughnut Economics hebben een gevoelige snaar geraakt. We hebben visionairs nodig die de economie willen omvormen om de planeet leefbaar te houden. En we willen duidelijkheid; we willen iets snel kunnen begrijpen, zonder al teveel voorstudie. Liever een short-read dan een long-read. Dat Raworth voor een donut heeft gekozen is psychologisch dan ook een slimme zet. Woordspelingen en aansprekende beelden met economie en donuts zijn snel gemaakt; ze beklijven en worden graag gedeeld. En dat heeft impact.

Doughnut Economics -'The do's and doughnuts of economic growth'

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief